Regulamin sklepu Papierowe Czary

Data publikacji

adres poczty elektronicznej: kontakt@papieroweczary.pl

kontakt telefoniczny: +48 605 098 795§1 Definicje:

Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Sklepu;

Sprzedawca - Justyna Cyran, prowadząca działalność gospodarczą Justyna Cyran, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem  NIP 715-181-47-09 , REGON 383779274, posiadającą adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres korespondencyjny: Kopiec 5A, 23-235 Annopol

Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem strony internetowej papieroweczary.pl, dalej zwanym Sklepem

Towar – dostępne w Sklepie Internetowym rzeczy ruchome będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Oferta – propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedawcę, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach sklepu.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Zamawiającego Produkty;

Klient

 • osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba prawna,
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną,

- która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi lub Usługi elektronicznej.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towaru do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.

Czas realizacji zamówienia – czas, w którym Zamówienie jest kompletowane przez Sprzedawcę, a następnie wydawane określonemu przewoźnikowi, czas ten nie obejmuje czasu dostawy (czasu między wydaniem Zamówienia przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi).

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, za pomocą Formularza zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin przedstawia warunki świadczenia usług przez Sklep.
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wykonywanych ręcznie kartek okolicznościowych, zaproszeń w formie pudełek, pudełek płaskich, ozdobnych oraz uniwersalnych, a także sprzedaż niektórych półproduktów wykorzystywanych w tworzeniu produktów, w tym również scrabki oraz papierowe kwiaty.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie sklepu Internetowego papieroweczary.pl.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133, poz.833). Zgodnie z tą ustawą Klient sklepu ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 6. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do nieudostępniania w/w danych osobom trzecim na inne cele niż te związane z realizacją zamówienia
 8. Sprzedawca zastrzega, iż zdjęcia oferowanych Towarów, znajdujące się na stronach internetowych Sklepu, są jedynie zdjęciami przykładowymi i Towar może nieznacznie odbiegać w zakresie barwy od Towarów przedstawionych na zdjęciach, za co Sklep nie ponosi odpowiedzialności. Różnica taka wynika głównie z różnych kalibracji monitorów komputerowych.
 9. Zamawiający nabywa Towar bez konieczności uprzedniej Rejestracji i posiadania Konta. Po wybraniu Towarów (dodanie do Koszyka), niezbędne jest podanie odpowiednich danych wymaganych w formularzu, koniecznych do finalizacji zawieranej w ten sposób umowy z Użytkownikiem.
 10. Z chwilą nabycia Towaru, Zamawiający zawiera umowę, której przedmiotem są Towar oferowany w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie.
 11. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie.
 12. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 13. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@papieroweczary.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 14. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie konieczne jest spełnienie warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego takich jak: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.

§3 Warunki zamówienia:

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienia potwierdzane są mailowo w godz. 09-17, od poniedziałku do piątku. Zamówienie złożone w sobotę, niedzielę lub święto zostanie potwierdzone pierwszego dnia roboczego.
 3. Ceny produktów na stronie Sklepu są cenami brutto, nie powiększonymi o podatek VAT, ze względu na przepisy prawa.
 4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie składania przez Klienta zamówienia poprzez stronę Sklepu.
 5. Cena przy produkcie nie zawiera kosztów przesyłki.
 6. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane stronie internetowej Sklepu internetowego.
 7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Klienta drogą mailową lub telefoniczną. Nastąpi to najpóźniej w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.
 8. Termin realizacji zamówienia wynosi od 5 do 14 dni roboczych i zależy głównie od ilości napływających zamówień.
 9. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty - każdorazowo podając przyczynę takiego działania.

§4 Składanie zamówienia:

 1. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  • wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia oraz ich ilość i kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”,
  • przejść do kasy,
  • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia,
  • wybrać sposób dostawy zamówienia,
  • złożyć stosowne oświadczenia poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów,
  • kliknąć w przycisk „Złóż zamówienie”.
  • Po kliknięciu w przycisk „Złóż zamówienie”, Kupującemu zostanie wyświetlona strona z potwierdzeniem zamówienia. Potwierdzenie zamówienia Kupujący otrzyma również na swój adres e-mail.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Złóż zamówienie”, Kupującemu zostanie wyświetlona strona z potwierdzeniem zamówienia. Potwierdzenie zamówienia Kupujący otrzyma również na swój adres e-mail.
 3. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.
 4. Jeżeli złożone przez Kupującego zamówienie dotyczy produktów, które mają zostać wykonane według projektu indywidualnie przygotowanego dla Kupującego, Kupujący musi przekazać Sprzedawcy informacje niezbędne do przygotowania projektu. Przekazanie tych informacji następuje poprzez wypełnienie przez Kupującego specjalnego formularza udostępnionego mu przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Czas realizacji:
  • Kartki około 2-4 dni w zależności od ilości zamówionych sztuk;
  • Pudełko płaskie 3-7 dni w zależności od ilości zamówionych sztuk;
  • Exploding box 3-10 dni w zależności od ilości zamówionych sztuk;
  • Zaproszenia 2-14 dni w zależności od ilości zamówionych sztuk;

§5 Zamówienia indywidualne:

 1. Istnieje możliwość zamówienia danego produktu w innej tematyce np., imieniny, walentynki, komunia, chrzest, rocznica ślubu itd., bądź kolorystyce np., odcienie fioletu, odcienie niebieskiego, odcienie różu itd.
 2. Istnieje możliwość spersonalizowania: daty uroczystości, podpis pod życzeniami, życzeń, dodania imię/ imiona obdarowanej osoby.
 3. Po zakupie Kupujący podaje ku personalizacji imię dla kogo, datę wydarzenia, podpis jeśli ma być pod życzeniami i np., nr ozdoby (w przypadku tekturek 3D do Exploding Boxa, w przypadku indywidualnych życzeń proszę żeby nie były za długie ze względu na ograniczoną ilość miejsca w Exploding Box).
 4. Jeśli Exploding Box ma zawierać zdjęcie proszę o przesłanie zdjęć dobrej jakości w ciągu 24h od momentu złożenia zamówienia.
 5. Kartki i pudełeczka płaskie mają możliwość zamówienia w innym rozmiarze.
 6. Wszelkie kwestie związane z zamówieniami indywidualnymi prosimy omawiać w bezpośrednim kontakcie ze Sprzedawcą.

§6 Zamówienia indywidualne:

 1. Sklep nie wysyła przesyłek za pobraniem.
 2. Towar wysyłany od poniedziałku do piątku.
 3. Towar jest zawsze starannie zapakowany.
 4. Do czasu dostawy należy doliczyć czas realizacji podany przy produkcie.
 5. Koszt dostawy ponosi kupujący.
 6. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 7. Kupujący może wybrać następujące sposoby dostawy: odbiór osobisty, Poczta Polska: list zwykły, priorytetowy, paczka; Kurier DPD, Kurier InPost, Paczkomaty InPost.

§7 Płatność:

 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem centrum rozliczeniowego DotPay.
 2. Wszystkie ceny podane są w polskich złotych.
 3. Po realizacji zapłaty automatycznie wysyłane są informacje na podanego w zgłoszeniu e-maila. Informacja zawiera unikalny numer transakcji, ułatwiający jej wyszukanie w razie pytań lub wątpliwości.
 4. Dane osobowe Kupującego są poufne i nie będą wykorzystywane w innych celach poza niezbędnymi, związanymi z realizacją transakcji internetowej.
 5. Bezpieczeństwo transakcji – dane o transakcji przesyłane są szyfrowanym połączeniem bezpośrednio do centrum autoryzacji kart kredytowych. Nie może ich więc "podejrzeć" nikt niepowołany. Nie mają do nich dostępu tak pracownicy Dotpay, jak i serwisu internetowego, za którego usługę lub towar dokonywana jest płatność. Centrum autoryzacji kart płatniczych wydaje jedynie potwierdzenie, że zadeklarowana płatność może być dokonana. Serwis internetowy otrzymuje tę informację za pośrednictwem Dotpay.
 6. W serwisie Dotpay można dokonać transakcji następującymi kartami płatniczymi:
  • VISA
  • MasterCard / Euro Card
  • Diners Club International
  • JCB
 7. Usługa transakcji polega na pełnej integracji zakupu dokonanego w serwisie internetowym z rachunkiem bankowym. Podczas finalizowania zakupu wszystkie szczegóły przelewu są wypełniane automatycznie. Dzięki temu kupujący nie musi ręcznie wprowadzać kwoty ani numeru zamówienia, numeru rachunku, ani innych danych niezbędnych do poprawnego wykonania wpłaty.

§ 8 Reklamacje i zwroty

 1. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Kupujący ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu a sam przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania. Koszty przesyłki nie są zwracane.
 2. Reklamacji nie podlega towar wykonany na indywidualne zamówienie Kupującego
 3. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe, tu prosimy podać numer konta, albo przez przekaz pocztowy na podany adres. Pieniądze zwracane są w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej. Jeżeli towar został wysłany na koszt sprzedawcy, od zwracanej wartości towaru zostaną potrącone poniesione przez sprzedawcę koszty przesyłki.
 4. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien, po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą odesłać go na adres:Kopiec 5A, 23-235 Annopol. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

§ 9 Pozostałe postanowienia

 1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.
 2. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej - w powitaniu.
 3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.